بــه کـجــا می‌رویم؟

زمانی که این نوشته را می نویسم دارم به این فکر می کنم که وضعیت اقتصادی کشور دقیقا به کج قرار است برسد، دقایقی دیگر وارد ۱۰ تیرماه سال ۱۳۹۹ می شویم قیمت دلار و مسکن سر به فلک کشیده است، حقیقتا زندگی سخت شده و مشخص نیست چند خانواده امشب پای سفره خالی نشسته اند. به این فکر می کنم که این پایان این تلخی ها چه موقعی است؟ انتهای این مسیر بی فراز و پر نشیب(!) چه می شود؟

خدایا هیچ پدری را شرمنده خانواده نکن…

من مهرداد رستم جبری... زاده دیار نخل و آفتاب، بوشهر!

پاسخ بگذارید:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پاربرگ سایت