حیات خاکی

جفا دیده ز چاهی تشنه در راه
جهانی را بجستم تشنه با آه

حیاتی نیست به یوسف به سر خاک!
به دیده اشک ریزد گرگ، گه‌گاه…

من مهرداد رستم جبری... زاده دیار نخل و آفتاب، بوشهر!

پاسخ بگذارید:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پاربرگ سایت