دانشگاه مانع کار است؟!

یکی از مسائلی که همیشه دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر به ویژه نرم افزاری ها دارند و به نوعی آن را مخل کار و پیشرفت می دانند تحصیل و دانشجویی است. اما وقتی چند سال از پایان دوران تحصیل می گذرد می بینند که بهترین دوران زندگی شان همان چند سال دانشجویی بوده و ریشه خیلی از پروژه هایی که به آن ها سپرده می شود در همان دوران کاشته شده و اگر آن را رشد و نمو داده باشند الان می توانند درو کنند در غیر این صورت باید بروند سماق بمکند!

یعنی دانشگاه فرصتی است که شما را مجبور می کنند تا یک سری فنون را بیاموزید حال این شمایید و کارزار پیشرفت! بله یک توفیق اجباری نصیب شما شده و حال مختار هستید که پروژه های دانشجویی و تحصیلی را از علامه گوگل کپی کنید یا اینکه به ذهن خود فشار آورید.

هر چه در دوران تحصیل در زمینه برنامه نویسی، زبان ها و تکنولوژی های بیشتری یاد بگیرید برای کار در آینده دست بازتری خواهید داشت. مطمئن باشید یک مهندس نرم افزار کاربلد بیکار نمی ماند، با هیچ منطقی جور در نمی آید و مطالعات هم ثابت کرده از ده شغل پر کار و پر درآمد سال های پیش رو چندین عنوان شغلی، زیر شاخصه ای مرتبط با کامپیوتر به ویژه نرم افزار هست. پس تا می توانید به روز باشید و توانایی کسب کنید!

من مهرداد رستم جبری... زاده دیار نخل و آفتاب، بوشهر!

پاسخ بگذارید:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پاربرگ سایت